skip to Main Content

Şcoala de Naţionalitate Română şi Grădiniţa din Chitighaz se află în cea mai mare comună locuită de români, şi este susţinută de Autoguvernarea pe Ţară a Românilor din Ungaria.

Munca instructiv-educativă se desfăşoară în trei clădiri. Grădiniţa se află pe strada Úttörő nr. 87, ciclul inferior al şcolii generale pe strada Úttörő nr. 83., iar ciclul gimnazial pe strada Úttörő nr. 89.

Începând cu luna decembrie a anului 2003 instituţia de învăţământ se află sub conducerea  doamnei Erika Borbély.

Efectivul elevilor este de 221 copii.

Numărul  angajaţilor instituţiei este de 40 de persoane.

Scopul nostru principal este ca copiii să îndrăgească grădiniţa şi şcoala, iar învăţatul să devină cea mai mare valoare a lor. Pentru atingerea acestui scop educatoarele, învăţătoarele şi profesorii instituţiei noastre îşi aduc aportul la buna educare a copiilor lăsaşi în seama lor. Pedagogii dispun de cunoştinţe profunde, de pregătire pedadogică la nivel înalt, de consecvenţă, dorinţă de inovaţie. Corpului didactic îi este caracteristic respectul faţă de celălalt şi respectul faţă de copii.

Principii educative

Concepţia noastră educativă se bazează pe dragostea, obligaţia faţă de copii. Dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor într-o atmosferă familiară este unul dintre principalele scopuri. Diversele activităţi conţin cunoştinţe care se bazează pe experienţele şi curiozitatea copiilor. Credem că prin jocuri copiii obţin experienţe, şi totodată îşi dezvoltă personalitatea, învăţarea şi obţinerea deprinderilor.

Scopul nostru este dezvoltarea, cultivarea şi păstrarea limbii române.

Cel mai important pentru noi este:

  • acumularea cunoştinţelor în mod cât mai atrăgător
  • educarea şi formarea dezvoltării sănătăţii printr-un program care include jocuri sportive, şi activităţi în aer liber
  • realizarea unui parteneriat împreună cu părinţii şi copiii
  • păstrarea şi cultivarea tradiţiilor româneşti

Condiţii:

  • munca se desfăşoară în săli de grupuri bine dotate şi frumos amenajate
  • dispunem de materiale didactice şi tehnice moderne
  • copiii au posibilitatea de a se juca în aer liber în curtea frumos amenajată
  • au posibilitatea de a-şi însuşi limba engleză şi germană
  • începând de la grupa mijlocie funcţionează cercul de majorete
  • din luna septembrie o sală de sport complet amenajată îi va aştepta pe copii

Şcoala

 a11Instituţia de învăţământ este o şcoală de naţionalitate română cu 8 clase.

Pentru noi cei care azi trăim în minoritate în Chitighaz şcoala a fost întotdeauna mai mult decât o instituţie de învăţământ; menţinătoarea limbii materne, a culturii, a tradiţiilor, generaţii întregi au crescut în atmosfera familiară a şcolii.  Este un lucru îmbucurător că tot mai mulţi părinţi  îşi înscriu conştient copiii la şcoala noastră,  descoperind importanţa limbii române. Azi tot mai puţini copii învaţă limba română în familie, de aceea îndrăgirea ei a devenit sarcina grădiniţei, iar învăţarea este datoria şcolii. Scopul nostru este ca în cadrul şcolii să redăm generaţiilor noi tot ce este important, valoros pentru păstrarea limbii materne şi a identităţii.

Sistemul nostru de învăţământ se bazează pe Programa naţională de învăţământ, în plus conţine şi predarea materiilor limba română, respectiv cultură şi civilizaţie românească.

În munca de zi cu zi ne străduim să educăm consecvent şi cu atenţie copiii insuflându-le respectul faţă de celălalt, a valorilor importante, căutarea şi păstrarea acestora.

Am dori ca atmosfera prietenească să rămână şi la începerea şcolii, de aceea învăţătorii depun tot efortul ca trecerea copiilor de la grădiniţă la şcoală să fie realizată într-o atmosferă familiară atât pentru copii cât şi pentru părinţi.

Cu începerea şcolii viaţa copiilor se schimbă. Luând acest fapt în considerare asigurăm posibilitatea ca aceleaşi învăţătoare să-şi desfăşoare activitatea în cei patru ani ai ciclului primar. În clasa întâi acordăm o deosebită atenţie ca în cadrul fiecărei materii să dezvoltăm capacităţile de bază în aşa fel ca învăţarea să devină o activitate plăcută pentru copii. Punem accent pe elementele de bază ale ciclului primar pentru ca în viitor să dezvoltăm cât mai eficient capacităţile şi deprinderile necesare.

Formarea bazei cunoştinţelor ştiinţifice, a interesului faţă de însuşirea lor se realizează în ciclul gimnazial, fiind sarcina noastră cea mai importantă.Activitatea noastră pedagogică cuprinde şi pregătirea elevilor pentru munca individuală aducându-şi aportul la însuşirea strategiilor noi pentru obţinerea cunoştinţelor de bază necesare pentru continuarea studiilor.

Atât dezvoltarea bazei materiale cât şi cea profesională ocupă un loc imprtant în strategia noastră. În cadrul proiectului TÁMOP 3.1.4 cadrele  didactice s-au perfecţionat în domeniul metodicii. 70% dintre profesori a luat parte la aceste cursuri de perfecţionare în cadrul cărora au însuşit cele mai noi metode pedagogice. Inovaţia pedagogică este ajutată de cele mai moderne materiale digitale şi utilaje profesionale.

Aparatura de informatică obţinută în cadrul proiectului TIOP 1.1.1 asigură cele mai moderne condiţii care corespund celor mai noi cerinţe.

a22

Învăţătorii şi profesorii aplică metode pedagogice moderne şi folosesc materiale demonstrative ( învăţare cooperativă, metodă proiect, tablă interactivă). Astfel copiii îşi însuşesc cunoştinţele în mod distractiv, şi în comun.

Copiilor le asigurăm activităţi de dezvoltarea capacităţilor şi  corepetiţii pentru o dezvoltare cât mai eficientă.

În fiecare an elevii obţin rezultate foarte bune la concursurile şcolare şi culturale. O deosebită atenţie acordăm concursurilor de limba română. Elevii care promovează clasa a 8-a îşi continuă studiile cu succes în licee şi şcoli profesionale.

Programul de după amiază decurge după un program bine stabilit în care copiii se pregătesc pentru ore şi îşi petrec timpul liber cu folos. Ne străduim ca copiii să dispună de capacităţi de colaborare atât în cadrul orelor cât şi în activităţile de după amiază.

Pe baza rezultatelor obţinute dorim şi pe mai departe să funcţioneze o şcoală a cărei scop să fie:

–  dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor necesare în viaţăa33

–  o educaţie cât mai variată bazată pe o atmosferă familiară

– punem accent pe dezvoltarea capacităţilor şi a personalităţii unice

– în cadrul ocupaţiilor de dezvoltare punem accent pe dezvoltarea cât mai eficientă a elevilor slabi

o sarcină importantă este învăţarea cât mai eficient a limbii române şi a limbilor străine

–  începând cu clasa a întâi se predau disciplinele limba română şi cultură şi civilizaţie românească

–  începând cu clasa a patra copiii au posibilitatea de a opta pentru limbile germană şi engleză

–  o  sală de informatică modernă şi metodele de predare care să ne ajute să ţinem pasul cu cerinţele de azi. Dispunem de  72 de laptopuri pentru copii, laptopuri pentru profesori, 6 proiectoare, table interactive şi reţea de internet.

–  cu diferite cercuri dorim să atragem atenţia copiilor asupra materiilor opţionale. Din clasa întâi se pot înscrie la cercurile de limba engleză, germană, informatică

–  toţi elevii au posibilitatea de a aborda o activitate culturală. Funcţionează 4 grupuri de majorete, cercuri de fluier, cerc de chitară, cerc de dansuri populare şi desen

– elevii talentaţi sunt pregătiţi pentru concursuri şcolare şi sportive

–  în fiecare săptămână este organizat cursul de iniţiere- înot

– elevii au posibilitatea să participe la excursii şcolare în Ungaria şi în România.

 gitarosok

Curtea şcolii dispune de  un gazon frumos iar pentru  o mai bună siguranţă este  înconjurată cu gard; tot aici sunt amplasate diferite jucării în aer liber.

În instituţie are loc permanent o dezvoltare infrastructurală, şi prin aceasta,  în ultimii ani imaginea exterioară şi interioară a şcolii s-a reînnoit. Fiecare sală de clasă este dotată cu mobilier nou.

Copiii şi angajaţii instituţiei de învăţământ sunt participanţi activi ai vieţii culturale din comună. Programele culturale de nivel înalt dau nuanţă manifestărilor locale.

Relaţiile cu părinţii sunt foarte bune, aceştia adresându-se cu încredere conducerii şcolii.

Prin organizarea  programelor diverse, pe lângă o educare de calitate a copiilor, ne dorim ca şi părinţii să se simtă bine la şcoală.

Rezultatele muncii noastre se oglindesc în numărul crescător al elevilor.

Istoricul şi tradiţiile şcolii, dezvoltările obţinute recent asigură un spaţiu şi o atmosferă perfectă pentru continuarea şi valorificarea muncii pedagogice.

Şcolii este caracteristic o muncă instructiv-educativă, culturală de nivel înalt, rezultatul căreia în zilele noastre este un rang obţinerea titlului de elev şi pedagog al şcolii române din Chitighaz.

Back To Top