skip to Main Content

A kétegyházi óvoda története

„A nemzetiségek fennmaradásának és fejlődésének egyik legfontosabb feltétele a tartalmában és szervezetében korszerű anyanyelvi oktatás. A nemzetiségi politika soha nem lehet a nemzetiségi lakosság létszámának függvénye. A nemzetiségi politika érvényesülésének egyik legjellegzetesebb területe a nemzetiségi közoktatás. Az anyanyelv oktatását az óvodától a felsőoktatási intézményekig terjedő iskolahálózat biztosítja, amely az ország oktatási-nevelési rendszerének része.” (1950. évi 42. sz. tvr.)

A kétegyházi óvoda történetéről sajnálatos módon nagyon kevés írásos dokumentum található. Valamely okból ez az intézmény mindeddig elkerülte a kutatók érdeklődését, figyelmét.
A község első óvodája 1891-től uradalmi jelleggel működött.Az Almássy grófi család alapította Waltersdorster Katalin vezetése alatt. Anyagi okok miatt kezdetben csak a módosabb családok járatták ide gyermekeiket. A szegényebb családok nem rendelkeztek megfelelő anyagi forrásokkal, ugyanakkor sokan nem is kívánták igénybe venni az intézmény szolgáltatásait. Hitük szerint a gyermeknevelés színtere a család. Az óvoda 11 évig működött ebben a formában. 1902-ben a község, majd 1911-ben az állam vette át a működtetését. Az óvodába járó gyermekek létszáma kezdetben nagyon alacsony volt, létszámuk csak fokozatosan emelkedett. 1912-ben megépült a község második óvodája, ezzel hatékonyabb óvodai nevelés vette kezdetét. A falu lakossága elfogadta az óvodai nevelést, egyre többen íratták be gyermekeiket az intézménybe. Sajnos az 1912 és 1960 közötti időszakról pontos adatok nem találhatók.

1960-ban a gyermekek létszáma 140 fő volt, az óvónők száma 8 fő. Az óvoda vezetője Purzsa Györgyné volt.Vezetése idején, 1968-ban a Politikai Bizottság határozata értelmében országszerte- így Kétegyházán is- nemzetiségi óvodák alakultak. 1971-ig az óvoda a Magyar Általános Iskolához tartozott, majd az oktatási rendszer átszervezése után, 1971. szeptember 1-jén került át a Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola irányítása alá. Ettől kezdve napjainkig a település gyermekei román nemzetiségi nevelésben részesülnek.
Az óvodai létszámok mindig tükrözik a demográfiai változásokat. 1970-ben a gyermeklétszám 139 fő, az óvónők száma 9-re nő.

1972-ben az óvoda vezetését Hernádi Zoltánné veszi át. 1980 és 1989 között a beíratott gyermekek száma 160 fölé, az óvónők száma 10-re emelkedik, majd 1990-ben 175 gyermek jár az intézménybe, akikre immár 12 óvónő felügyel. 2000-ben jelentős létszámcsökkenés tapasztalható, a beíratott gyermekek száma 126 fő. Csökken az óvónők létszáma is, számuk napjainkig 10 fő.

Az óvoda vezetője 1992-től Ottlakán Jánosné. 2003-ig az óvoda 3 épületben működött. 2003-ban a fenntartó egy épület bezárása mellett döntött, ezután az 1. számú és az Újfaluban működő 3. számú óvoda látta el a gyermekek nevelésének feladatát. 2008-ban politikai okokra hivatkozva a 3. számú óvoda is bezárásra került, azóta a település minden gyermeke az 1. számú óvodába jár. Az intézmény a Román Nemzetiségi Általános Iskola irányítása alatt áll. 2012. július 1-től az iskola, s így az óvoda fenntartója is a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata lett.
Az óvoda vezetőjének irányításával az intézmény minden dolgozója arra törekszik, hogy a rájuk bízott gyermekek korszerű, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő nevelést kapjanak, ugyanakkor szem előtt tartják a román nyelv ápolását, a hagyományok, tradíciók ápolását, megőrzését is.

image002

Gyerekek és óvónők a kétegyházi óvodában (1940)

image004

Ballagás (1940)

image006

Nagycsoport (1973)

image008

Anyák napja (1979)

image010

Ballagás    (1982)

image012

Csoport 1981

image014

Farsang (1992)

image016

Csoport 1993

image018

Nagycsoport (1999)

Back To Top