skip to Main Content
5741 KÉTEGYHÁZA SZENT IMRE U. 89. +36 66 250 052 romansulioviketegyhaza@gmail.com

A kétegyházi óvoda története

„A nemzetiségek fennmaradásának és fejlődésének egyik legfontosabb feltétele a tartalmában és szervezetében korszerű anyanyelvi oktatás. A nemzetiségi politika soha nem lehet a nemzetiségi lakosság létszámának függvénye. A nemzetiségi politika érvényesülésének egyik legjellegzetesebb területe a nemzetiségi közoktatás. Az anyanyelv oktatását az óvodától a felsőoktatási intézményekig terjedő iskolahálózat biztosítja, amely az ország oktatási-nevelési rendszerének része.” (1950. évi 42. sz. tvr.)

A kétegyházi óvoda történetéről sajnálatos módon nagyon kevés írásos dokumentum található. Valamely okból ez az intézmény mindeddig elkerülte a kutatók érdeklődését, figyelmét.
A község első óvodája 1891-től uradalmi jelleggel működött.Az Almássy grófi család alapította Waltersdorster Katalin vezetése alatt. Anyagi okok miatt kezdetben csak a módosabb családok járatták ide gyermekeiket. A szegényebb családok nem rendelkeztek megfelelő anyagi forrásokkal, ugyanakkor sokan nem is kívánták igénybe venni az intézmény szolgáltatásait. Hitük szerint a gyermeknevelés színtere a család. Az óvoda 11 évig működött ebben a formában. 1902-ben a község, majd 1911-ben az állam vette át a működtetését. Az óvodába járó gyermekek létszáma kezdetben nagyon alacsony volt, létszámuk csak fokozatosan emelkedett. 1912-ben megépült a község második óvodája, ezzel hatékonyabb óvodai nevelés vette kezdetét. A falu lakossága elfogadta az óvodai nevelést, egyre többen íratták be gyermekeiket az intézménybe. Sajnos az 1912 és 1960 közötti időszakról pontos adatok nem találhatók.

1960-ban a gyermekek létszáma 140 fő volt, az óvónők száma 8 fő. Az óvoda vezetője Purzsa Györgyné volt.Vezetése idején, 1968-ban a Politikai Bizottság határozata értelmében országszerte- így Kétegyházán is- nemzetiségi óvodák alakultak. 1971-ig az óvoda a Magyar Általános Iskolához tartozott, majd az oktatási rendszer átszervezése után, 1971. szeptember 1-jén került át a Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola irányítása alá. Ettől kezdve napjainkig a település gyermekei román nemzetiségi nevelésben részesülnek.
Az óvodai létszámok mindig tükrözik a demográfiai változásokat. 1970-ben a gyermeklétszám 139 fő, az óvónők száma 9-re nő.

1972-ben az óvoda vezetését Hernádi Zoltánné veszi át. 1980 és 1989 között a beíratott gyermekek száma 160 fölé, az óvónők száma 10-re emelkedik, majd 1990-ben 175 gyermek jár az intézménybe, akikre immár 12 óvónő felügyel. 2000-ben jelentős létszámcsökkenés tapasztalható, a beíratott gyermekek száma 126 fő. Csökken az óvónők létszáma is, számuk napjainkig 10 fő.

Az óvoda vezetője 1992-től Ottlakán Jánosné. 2003-ig az óvoda 3 épületben működött. 2003-ban a fenntartó egy épület bezárása mellett döntött, ezután az 1. számú és az Újfaluban működő 3. számú óvoda látta el a gyermekek nevelésének feladatát. 2008-ban politikai okokra hivatkozva a 3. számú óvoda is bezárásra került, azóta a település minden gyermeke az 1. számú óvodába jár. Az intézmény a Román Nemzetiségi Általános Iskola irányítása alatt áll. 2012. július 1-től az iskola, s így az óvoda fenntartója is a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata lett.
Az óvoda vezetőjének irányításával az intézmény minden dolgozója arra törekszik, hogy a rájuk bízott gyermekek korszerű, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő nevelést kapjanak, ugyanakkor szem előtt tartják a román nyelv ápolását, a hagyományok, tradíciók ápolását, megőrzését is.

image002

Gyerekek és óvónők a kétegyházi óvodában (1940)

image004

Ballagás (1940)

image006

Nagycsoport (1973)

image008

Anyák napja (1979)

image010

Ballagás    (1982)

image012

Csoport 1981

image014

Farsang (1992)

image016

Csoport 1993

image018

Nagycsoport (1999)