JM Building Services - шаблон joomla Продвижение

Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
5741 Kétegyháza, Úttör
ő u. 89. Telefon, fax: 66/250-052
email:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Școala Generalăși Grădinița Română din Chitighaz
Chitighaz, str.
Úttörő nr. 89.
OM: 028328


Tisztelt Szülő!

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda óvodai beiratkozását a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (mint fenntartónk) döntése alapján

2014. április 23-24-25-én tartjuk 8 órától 17 óráig.

A fent jelzett napokon lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik már betöltötték, vagy a felvételtől számított fél éven belül töltik be 3. életévüket.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (vagyis előfelvételi jelentkezést) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A felvétel 2014. szeptember 1-e után is folyamatos, mivel ezt óvodai férőhelyeink száma lehetővé teszi.

Továbbá tájékoztatásul közöljük, hogy 2014. szeptember 1-től a törvényi lehetőségeket betartva biztosítani kívánjuk a 2 éves korú gyermekek felvételét is óvodánkba.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: ovibeirat

-          születési anyakönyvi kivonat

-          TAJ kártya

-          lakcímkártya

Kétegyháza, 2014. március 24.                    

           

Borbély Erika                                                 Mokán Jánosné

igazgató                                                         tagintézmény-vezető

 

Nyertes pályázatok, támogatások a Román Iskola és Óvodában

Fenntartónk, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Testvériskolai kapcsolatok kialakítása Kétegyháza és Elek között” című TÁMOP-3.3.14.A -12/1-2013-0010 azonosító számú pályázaton 17 millió forint összegű támogatást nyert. . Ebben a pályázatban iskolánkból 35 fő vehet részt. 25 fő jutalomképpen tantestületi döntés alapján kapja a lehetőséget, 10 fő pedig HHH-s tanuló. Ezen pályázat keretén belül tanulóink különféle programokon vehetnek részt (pl. színházlátogatások, gyulai várlátogatás, közös kreatív programok, néptánc találkozók, tehetséggondozás román nyelvből, 1 napos Tisza –tavi kirándulás.).

A tanulók egyhetes táborban vehetnek részt Hajdúszoboszlón. A program keretén belül Nyíregyházára, Debrecenbe és a Hortobágyi Nemzeti Parkba is ellátogathatnak a részvevők, valamint strandolhatnak Európa legnagyobb fürdőkomplexumában.

Román népismereti vetélkedő Kétegyházán

2014. április 16-án 9 órakor a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda román népismereti vetélkedőt szervez „Pillanatképek a magyarországi románok kultúrájából” címmel.
A vetélkedőn magyarországi román nemzetiségi iskolák tanulói mérik össze tudásukat.
A vetélkedőt az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatta 350,000 Ft-tal.

 

„Nyelvi környezetben a Lesi tónál”

A Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda fő célkitűzése volt mindig is, hogy újabb generációknak átadhassa mindazt, ami fontos, értékes anyanyelvünk, identitásunk megőrzéséhez. A romániai táborban a gyerekek élő nyelvi környezetben fejleszthetik tovább szókincsüket. Az interkulturális és a hagyományőrzés, mint pedagógiai cél összekapcsolásával a nemzetiségi hagyományokról tanulnak, és a mai anyaországi mindennapok élővé válnak számukra. A táborban 28 tanuló vehet részt.

A programot az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatta 660,000.- Ft-tal.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi Főosztálya támogatásában 8,9 millió forint támogatást kapott intézményünk a 2014-es évre. Ebből az összegből az óvoda teljes külső homlokzata kerül felújításra, zárt kerítés épül az óvoda udvarán. Tovább folytatódik a nyílászárók cseréje (ajtók) az alsó tagozatban, új járdák, lépcsők, előtetők készülnek. A felső tagozatban a fűtési rendszert korszerűsítjük. Szintén ebből a támogatásból 2 db interaktív táblát vásárolunk, így minden tanteremben lehetőségünk nyílik arra, hogy mindennapi munkánkat a legmodernebb eszközökkel és módszerekkel végezzük.

 

K Ö Z L E M É N Y

az általános iskolai beiratkozásról

 

Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28-án (hétfőn), április 29-én (kedden), április 30-án (szerdán)

8 órától 18 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) – (2) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az óvoda az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget igazolja és dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a kötelező felvételt biztosító iskolák körzeteit a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya már 2014. február 20-án közzétette).

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

●    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi

      azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3). bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kérem a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

Tájékoztatjuk a Békés megyei általános iskolák intézményvezetőit arról, hogy

- a 2014/2015. tanévrevonatkozó kormányhivatali közlemény az általános iskolai beiratkozásról,

- akötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetei,

- és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzetei megtekinthetőek a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának honlapján ahttp://www.bekeskh.hu/hirek/oktatasi-foosztaly/oktatasi-foosztaly-kozlemenyek portálon.

Az általános iskolai beíratásról szóló közleményünket jelen levelünkhöz csatoltuk.

 

Békéscsaba, 2014. március 18.

 

 

Tisztelettel:

Erdős Norbert

         kormánymegbízott

nevében és megbízásából:

Marton Józsefsk.
főosztályvezető

 

2014. április 16-án 9 órakor a Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda román népismereti vetélkedőt szervez „Pillanatképek a magyarországi románok kultúrájából” címmel.
A vetélkedőn magyarországi román nemzetiségi iskolák tanulói mérik össze tudásukat.
A vetélkedőt az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatta.